Perinneympäristöt ja kasvilajisto

Maatalouden perinneympäristöt, kuten niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat eliölajistoltaan Suomen monimuotoisimpia luontotyyppejä. Samanaikaisesti ne ovat kuitenkin myös Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä. Ne ovat jo pitkään harvinaistuneet maatilojen vähentyessä ja jäljelle jäävien suuntautuessa suurimuotoiseen tehotuotantoon. Perinneympäristöjä ei voi suojella jättämällä ne vuosiksi koskematta, vaan lajiston ja maiseman ylläpitäminen vaatii jatkuvaa hoitoa, kuten laidunnusta tai niittoa.

Näkymä riihenniitylle

Harjun tilan mailla karja lienee laiduntanut lähes yhtäjaksoisesti ainakin 1600-luvulta asti. Tehomaatalousvaihetta ei ole ollut, vaan suuntautuminen maisemanhoitoon ja luomuviljelyyn alkoivat vähitellen jo 1980-luvulla. Muun muassa näistä syistä Harjun tilalle on muodostunut vuosisatojen kuluessa monipuolinen, laidunnuksesta hyötyvä kasvilajisto, joka on viimeisten 20 vuoden aikana järjestelmällisesti kartoitettu. Pohjatyön tekivät ulkopuoliset kasviasiantuntijat, ja vuodesta 2001 lähtien kartoitusta sekä seurantaa on tehnyt tilan oma väki samalla itsekin asiantuntijoiksi kasvaen.

Koivuhakaa ja kosteaa niittyä

Talon pihapiiri sekä niityt ja metsälaitumet luokiteltiin maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi vuonna 1996. Vuonna 2012 saatiin järjestettyä päivityskartoitus, jossa todettiin, että hyvän hoidon ja uusien lajilöytöjen myötä arvoluokaksi on syytä vaihtaa kaikkein korkein luokka eli valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema. Hoidon tärkein rahoitusmuoto on EU:n ja valtion rahoittama Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito -niminen ympäristösopimus. Lähes koko maatilan alue peltoja lukuun ottamatta kuuluu hoitoalueeseen.

Kukkaloistoa pihaniityllä

Putkilokasvit

Tilaltamme on löydetty 306 putkilokasvilajia, ja uusia löytyy edelleen lähes vuosittain. Huomionarvoisimpia lajeja ovat valtakunnallisesti erittäin uhanalainen saunionoidanlukko, valtakunnallisesti vaarantunut suikeanoidanlukko sekä alueellisesti uhanalaiset ahonoidanlukko, ketonoidanlukko, pussikämmekkä, harajuuri, nurmilaukka ja karttusara. Lisäksi valtakunnallisesti silmälläpidettäviä lajeja ovat ketoneilikka, ahokissankäpälä, hentosara, musta-apila ja kelta-apila.

Alla on luettelo kaikista Harjun tilalla kasvavista putkilokasveista. Niihin voit käydä tutustumassa opastetulla retkellä.

AhojäkkäräOmalotheca sylvatica
AhokissankäpäläAntennaria dioica
AholeinikkiRanunculus polyanthemos
AhomansikkaFragaria vesca
AhomataraGalium boreale
AhonoidanlukkoSceptridium multifidum

Ahonoidanlukko
Ahonoidanlukko

Aho-orvokkiViola canina
AhopukinjuuriPimpinella saxifraga
AhopäivänkakkaraLeucanthemum vulgare
AhosuolaheinäRumex acetosella
AitovirnaVicia sepium
EteläntuoksusimakeAnthoxanthum odoratum
Haka-ahokeltanoHieracium incurrens
HakamaapoimulehtiAlchemilla subcrenata
HalavaSalix pentandra
HarajuuriCorallorrhiza trifida
HarakankelloCampanula patula
HarmaaleppäAlnus incana
HarmaasaraCarex canescens
HaurasloikkoCystopteris fragilis
HeinätähtimöStellaria graminea
HentosaraCarex disperma
HernesaraCarex viridula
HevonhierakkaRumex longifolius
HieskoivuBetula pubescens
HietakastikkaCalamagrostis epigejos
HietaorvokkiViola rupestris
HiirenhäntäMyosurus minimus
HiirenvirnaVicia cracca
HoikkahopeahanhikkiPotentilla argentea
HuopaohdakeCirsium heterophyllum
HuopavoikeltanoPilosella officinarum
Ilta-ailakkiSilene latifolia
IsoalvejuuriDryopteris expansa
IsokarpaloVaccinium oxycoccos
IsonokkonenUrtica dioica
IsotalvikkiPyrola rotundifolia
IsoulpukkaNuphar lutea
IsovesiherneUtricularia vulgaris
JauhosavikkaChenopodium album
JokapaikansaraCarex nigra
JouhisaraCarex lasiocarpa
JouhivihviläJuncus filiformis
JuolukkaVaccinium uliginosum
JäkkiNardus stricta
JänönsalaattiLactuca muralis
JänönsaraCarex leporina
JärvikaislaSchoenoplectus lacustris
JärvikorteEquisetum fluviatile
JärviruokoPhragmites australis
KalliokieloPolygonatum odoratum
KalvaspiippoLuzula pallescens
KalvassaraCarex pallescens
KanervaCalluna vulgaris
KangasmaitikkaMelampyrum pratense
KangasmäntykukkaHypopitys monotropa
KarheanurmikkaPoa trivialis
KarheapillikeGaleopsis tetrahit
KarhunputkiAngelica sylvestris
KarttusaraCarex buxbaumii
KarvakiviyrttiWoodsia ilvensis
KarviainenRibes uva-crispa
KatajaJuniperus communis
KatinliekoLycopodium clavatum
KatkeratatarPersicaria hydropiper
Kelta-apilaTrifolium aureum
KeltakannusruohoLinaria vulgaris
KeltakurjenmiekkaIris pseudacorus
KeltaliekoDiphasiastrum complanatum
KeltasaraCarex flava
KeltatalvikkiPyrola chlorantha
KetokaunokkiCentaurea scabiosa
KetoneilikkaDianthus deltoides
KetonoidanlukkoBotrychium lunaria

Ketonoidanlukko
Ketonoidanlukko

Keto-orvokkiViola tricolor
KetoruusuruohoKnautia arvensis
KetosilmäruohoEuphrasia stricta
KetotädykeVeronica arvensis
KetunliekoHuperzia selago
KevätleinikkiRanunculus auricomus
KevätpiippoLuzula pilosa
KieloConvallaria majalis
KiertotatarFallopia convolvulus
KiiltopajuSalix phylicifolia
KirjopillikeGaleopsis speciosa
KivikkoalvejuuriDryopteris filix-mas
KoiranheinäDactylis glomerata
KoiranheisiViburnum opulus
KoiranputkiAnthriscus sylvestris
KoiranvehniöElymus caninus
KonnanvihviläJuncus bufonius
KorpialvejuuriDryopteris cristata
Korpi-imarrePhegopteris connectilis
KorpikaislaScirpus sylvaticus
KorpikastikkaCalamagrostis phragmitoides
KorpiorvokkiViola epipsila
KorpipaatsamaFrangula alnus
KorpisorsimoGlyceria lithuanica
KulleroTrollius europaeus
KultapiiskuSolidago virgaurea
KuminaCarum carvi
KurjenjalkaPotentilla palustris
KurjenkelloCampanula persicifolia
KylänurmikkaPoa annua
KäenkaaliOxalis acetosella
LaidunpoimulehtiAlchemilla monticola
LampaannataFestuca ovina
LehtoarhoMoehringia trinervia
LehtohorsmaEpilobium montanum
LehtokorteEquisetum pratense
LehtokuusamaLonicera xylosteum
LehtonurmikkaPoa nemoralis
LehtopähkämöStachys sylvatica
LehtotesmaMilium effusum
LehtotuomiPrunus padus
LeskenlehtiTussilago farfara
LeveäosmankäämiTypha latifolia
LillukkaRubus saxatilis
LinnunkaaliLapsana communis
LuhtalemmikkiMyosotis scorpioides
LuhtamataraGalium uliginosum
LuhtarölliAgrostis canina
LuhtasaraCarex vesicaria
LuhtasuoputkiPeucedanum palustre
LuhtatädykeVeronica scutellata
LuhtavillaEriophorum angustifolium
LuhtavuohennokkaScutellaria galericulata
LutukkaCapsella bursa-pastoris
MaitohorsmaChamaenerion angustifolium
MesiangervoFilipendula ulmaria
MetsäalvejuuriDryopteris carthusiana
MetsäapilaTrifolium medium
MetsähaapaPopulus tremula
MetsäimarreGymnocarpium dryopteris
MetsäkastikkaCalamagrostis arundinacea
MetsäkorteEquisetum sylvaticum
MetsäkurjenpolviGeranium sylvaticum
MetsäkuusiPicea abies
MetsälauhaAvenella flexuosa
MetsämaitikkaMelampyrum sylvaticum
MetsämäntyPinus sylvestris
MetsäorvokkiViola riviniana
MetsätähtiLysimachia europaea
MetsävaahteraAcer platanoides
MetsävirviläErvilia sylvatica
Musta-apilaTrifolium spadiceum
MustaherukkaRibes nigrum
MustikkaVaccinium myrtillus
MustuvapajuSalix myrsinifolia
MutaluikkaEleocharis mamillata
MäkiarhoArenaria serpyllifolia
MäkitervakkoViscaria vulgaris
NeidonkieliEchium vulgare
NiittyhumalaPrunella vulgaris
NiittyjuolaElytrigia repens
NiittykäenkukkaLychnis flos-cuculi
NiittyleinikkiRanunculus acris
NiittymaarianheinäHierochloë hirta
NiittynurmikkaPoa pratensis
NiittynätkelmäLathyrus pratensis
NiittysuolaheinäRumex acetosa
NuokkuhelmikkäMelica nutans
NuokkutalvikkiOrthilia secunda
NurmihärkkiCerastium fontanum
NurmikaunokkiCentaurea phrygia
NurmikohokkiSilene vulgaris
NurmikonnantatarBistorta vivipara
NurmilauhaDeschampsia cespitosa
NurmilaukkaAllium oleraceum

Nurmilaukka
Nurmilaukka

NurmipiippoLuzula multiflora
NurmipuntarpääAlopecurus pratensis
NurmirölliAgrostis capillaris
NurmitädykeVeronica chamaedrys
NurmitähkiöPhleum pratense
NäsiäDaphne mezereum
OjakellukkaGeum rivale
OjakärsämöAchillea ptarmica
OravanmarjaMaianthemum bifolium
OrvontädykeVeronica serpyllifolia
PaimenmataraGalium album
PalleropalpakkoSparganium glomeratum
PallosaraCarex globularis
PeltoemäkkiFumaria officinalis
PeltohanhikkiPotentilla norvegica
PeltohatikkaSpergula arvensis
PeltokanankaaliBarbarea vulgaris
PeltokorteEquisetum arvense
PeltolemmikkiMyosotis arvensis
Pelto-ohdakeCirsium arvense
Pelto-orvokkiViola arvensis
PeltopillikeGaleopsis bifida
PeltoretikkaRaphanus raphanistrum
PeltosaunioTripleurospermum inodorum
PeltotaskuruohoThlaspi arvense
PeltoukonnaurisErysimum cheiranthoides
PeltovalvattiSonchus arvensis
PeltovillakkoSenecio vulgaris
PeurankelloCampanula glomerata
PiennarmataraGalium x pomeranicum
PiennarpoimulehtiAlchemilla acutiloba
PietaryrttiTanacetum vulgare
PiharatamoPlantago major
PihasaunioMatricaria discoidea
PihatatarPolygonum aviculare
PihatähtimöStellaria media
PihlajaSorbus aucuparia
PiikkiohdakeCirsium vulgare
PikkulaukkuRhinanthus minor
PikkulimaskaLemna minor
PikkupalpakkoSparganium natans
PikkutakiainenArctium minus
PikkutalvikkiPyrola minor
PikkuvesitähtiCallitriche palustris
PikkuvitaPotamogeton berchtoldii
PitkäpääsaraCarex elongata
PohjankallioimarrePolypodium vulgare
PohjanlummeNymphaea candida
PolkusaraCarex brunnescens
PolvipuntarpääAlopecurus geniculatus
PujoArtemisia vulgaris
PullosaraCarex rostrata
Puna-ailakkiSilene dioica
Puna-apilaTrifolium pratense
PunaherukkaRibes rubrum
PunanataFestuca rubra
PunapeippiLamium purpureum
PunasolmukkiSpergularia rubra
PuolukkaVaccinium vitis-idaea
PurovitaPotamogeton alpinus
PussikämmekkäCoeloglossum viride

Pussikämmekkä
Pussikämmekkä

PyöreälehtikihokkiDrosera rotundifolia
PölkkyruohoTurritis glabra
RaateMenyanthes trifoliata
RaitaSalix caprea
Ranta-alpiLysimachia vulgaris
RantakanankaaliBarbarea stricta
RantamataraGalium palustre
RantaminttuMentha arvensis
RantanenättiRorippa palustris
RantanurmikkaPoa palustris
RantapuntarpääAlopecurus aequalis
RantatädykeVeronica longifolia
RantavihviläJuncus alpinoarticulatus
RantayrttiLycopus europaeus
RatamosarpioAlisma plantago-aquatica
RauduskoivuBetula pendula
RentohaarikkoSagina procumbens
RentukkaCaltha palustris
RiidenliekoSpinulum annotinum
RiippasaraCarex paupercula
RohtotädykeVeronica officinalis
RohtovirmajuuriValeriana officinalis
RuokohelpiPhalaroides arundinacea
RuotsinlituruohoArabidopsis suecica
RuotsinvoikeltanoPilosella x floribunda
RuskoärviäMyriophyllum alterniflorum
RusoamerikanhorsmaEpilobium adenocaulon
RätvänäPotentilla erecta
RönsyleinikkiRanunculus repens
RöyhyvihviläJuncus effusus
SalokeltanoHieracium sect. Hieracium
SarjakeltanoHieracium umbellatum
SaunionoidanlukkoBotrychium matricariifolium

Saunionoidanlukko
Saunionoidanlukko

SavijäkkäräGnaphalium uliginosum
SiankärsämöAchillea millefolium
SiniheinäMolinia caerulea
SoreahiirenporrasAthyrium filix-femina
SormisaraCarex digitata
SudenmarjaParis quadrifolia
SuikeanoidanlukkoBotrychium lanceolatum

Suikeanoidanlukko
Suikeanoidanlukko

SuohorsmaEpilobium palustre
SuokelttoCrepis paludosa
SuokorteEquisetum palustre
SuokukkaAndromeda polifolia
Suo-ohdakeCirsium palustre
Suo-orvokkiViola palustris
SuopursuRhododendron tomentosum
SyyläjuuriScrophularia nodosa
SyysmaitiainenScorzoneroides autumnalis
SärmäkuismaHypericum maculatum
TaigasananjalkaPteridium pinetorum
TerttualpiLysimachia thyrsiflora
TervaleppäAlnus glutinosa
TuhkapajuSalix cinerea
TummarusokkiBidens tripartita
TummatulikukkaVerbascum nigrum
TupasvillaEriophorum vaginatum
TuppisaraCarex vaginata
TähtisaraCarex echinata
TähtitalvikkiMoneses uniflora
TäpläkämmekkäDactylorhiza maculata
UistinvitaPotamogeton natans
UkontatarPersicaria lapathifolia
VadelmaRubus idaeus
ValkoapilaTrifolium repens
ValkokarhunköynnösConvolvulus sepium
ValkolehdokkiPlatanthera bifolia
VanamoLinnaea borealis
VehkaCalla palustris
ViherjäsenruohoScleranthus annuus
ViitakastikkaCalamagrostis canescens
Virpapaju – Salix aurita
Viuhkovoikeltano – Pilosella cymosa
VoikukkaTaraxacum sp.
VuohenputkiAegopodium podagraria
YövilkkaGoodyera repens

Yllä olevan luettelon ulkopuolelle on rajattu lajit, jotka on kylvämällä tai istuttamalla tuotu tilalle vuoden 1981 jälkeen, sekä muut piha-alueella kasvavat lajit, joiden viljelyalkuperä on ilmeinen. Viljellyistä lajeista on kuitenkin huomioitu ne, jotka ovat ilman ihmisten apua levittäytyneet yli 100 metrin päähän viljelyalueestaan (karviainen ja punaherukka).

Tilallamme kasvaa kylvettynä tai istutettuna myös joitakin Suomessa luonnonvaraisena esiintyviä lajeja, kuten lehtoängelmä, ukontulikukka, mäkimeirami, ahdekaunokki, keltamaite, kissankello, metsälehmus, pähkinäpensas ja tammi.

Sammalet

Putkilokasvien lisäksi tilamme sammallajistoa on kartoitettu jo vuosien ajan. Lajeja on tunnistettu alla listatut 128, joista suurin osa on tilan ulkopuolisten asiantuntijoiden löytämiä ja määrittämiä. Huomionarvoisia ovat ainakin valtakunnallisesti vaarantunut turrisammal, alueellisesti uhanalainen ja valtakunnallisesti silmälläpidettävä polkukämmensammal sekä alueellisesti uhanalainen lehtoväkäsammal.

AhosuikerosammalBrachythecium albicans
HaapahiippasammalOrthotrichum obtusifolium
HaapasuikerosammalSciuro-hypnum populeum
HaapasuomusammalRadula complanata
HaprarahkasammalSphagnum riparium
HetealvesammalChiloscyphus polyanthos
HeterahkasammalSphagnum warnstorfii
HiekkalovisammalLophozia excisa
HietikkotierasammalRacomitrium canescens
HiirenhäntäsammalIsothecium myusuroides
HohtovarstasammalPohlia cruda
HopeahiirensammalBryum argenteum
IsokastesammalPlagiochila asplenioides
IsokorallisammalPtilidium ciliare
IsokämmensammalTritomaria quinquedentata
IsolehväsammalPlagiomnium medium
IsomyyränsammalAtrichum undulatum
IsonäkinsammalFontinalis antipyretica
JyväsvarstasammalPohlia annotina
KalliokarstasammalAndreaea rupestris
KalliokaviosammalBuxbaumia aphylla
KalliokinnassammalScapania scandica
Kallio-omenasammalBartramia pomiformis
KalliopalmikkosammalHypnum cupressiforme
KangaskarhunsammalPolytrichum juniperinum
KangaskynsisammalDicranum polysetum
KangasrahkasammalSphagnum capillifolium
KantolaakasammalPlagiothecium laetum
KantosuikerosammalSciuro-hypnum starkei
KarvakarhunsammalPolytrichum piliferum
KetohavusammalAbietinella abietina
KiiltolehväsammalPseudobryum cinclidioides
KiiltosuikerosammalBrachythecium salebrosum
KilpilehväsammalRhizomnium punctatum
KiviharmosammalHedwigia ciliata
KivikynsisammalDicranum scoparium
KivilaakasammalPlagiothecium denticulatum
KivipykäsammalBarbilophozia hatcheri
KivitierasammalRacomitrium microcarpon
KiviturkkisammalParaleucobryum longifolium
KolokiiltosammalPseudotaxiphyllum elegans
KorpikarhunsammalPolytrichum commune
KorpilehväsammalPlagiomnium ellipticum
KorpipaanusammalCalypogeia integristipula
KorpirahkasammalSphagnum girgensohnii
KoskikoukkusammalDichelyma falcatum
KoukkusuikerosammalSciuro-hypnum reflexum
KujasammalPylaisia polyantha
KuppilapasammalPellia neesiana
KyhmytorasammalCynodontium strumiferum
LaholimisammalLophocolea heterophylla
LahosammalTetraphis pellucida
LehtohaivensammalCirriphyllum piliferum
LehtokarhunsammalPolytrichastrum formosum
LehtoritvasammalAmblystegium serpens
LehtoruusukesammalRhodobryum roseum
LehtoväkäsammalCampylium protensum
LettolehväsammalRhizomnium pseudopunctatum
LettorahkasammalSphagnum teres
LettosiipisammalFissidens adianthoides
LoukkopaanusammalCalypogeia muelleriana
LuhtakuirisammalCalliergon cordifolium
MetsäkamppisammalSanionia uncinata
MetsäkerrossammalHylocomium splendens
MetsäkulosammalCeratodon purpureus
MetsälehväsammalPlagiomnium cuspidatum
MetsäliekosammalRhytidiadelphus triquetrus
MetsäpykäsammalBarbilophozia barbata
MetsäsuikerosammalSciuro-hypnum oedipodium
MäyränsammalHeterocladium dimorphum
NiittyhavusammalThuidium recognitum
NiittyliekosammalRhytidiadelphus squarrosus
NuokkukivisammalGrimmia muehlenbeckii
NuokkuvarstasammalPohlia nutans
NuorasammalPterigynandrum filiforme
NuotiosammalFunaria hygrometrica
NuppuvarstasammalPohlia andalusica
NäädänsammalPlatygyrium repens
OjarahtusammalCephaloziella divaricata
OjasiiransammalNardia scalaris
OkarahkasammalSphagnum squarrosum
PalmusammalClimacium dendroides
PikkukarvasammalDitrichum pusillum
PikkukastesammalPlagiochila porelloides
PikkulimisammalLophocolea minor
PikkumyyränsammalAtrichum tenellum
PikkupalmikkosammalHypnum pallescens
PikkuraippasammalAnastrophyllum minutum
PohjankivisammalGrimmia longirostris
PolkukämmensammalTritomaria exsectiformis
PurokinnassammalScapania undulata
PurosuikerosammalBrachythecium rivulare
PörrökynsisammalDicranum montanum
RantakeuhkosammalMarchantia polymorpha ssp. polymorpha
RantaresusammalFossombronia foveolata
RantasiipisammalFissidens osmundoides
RihmahiirensammalBryum moravicum
RikkanokkasammalOxyrrhyncium hians
RotanhäntäsammalIsothecium alopecuroides
RuskorahkasammalSphagnum fuscum
RusorahtusammalCephaloziella rubella
RyppyriippusammalNeckera oligocarpa
RyppysuikerosammalBrachythecium erythrorrhizon
RämekarhunsammalPolytrichum strictum
RöyhelösammalBlasia pusilla
SaksipihtisammalCephalozia bicuspidata
SeinäsammalPleurozium schreberi
SilmuvarstasammalPohlia bulbifera
SilotierasammalRacomitrium heterostichum
SirohiirensammalBryum elegans
SirokorallisammalPtilidium pulcherrimum
SirosuikerosammalBrachytheciastrum velutinum
SirppiluhtasammalCalliergonella lindbergii
SuikalesammalMetzgeria furcata
SuippukinnassammalScapania mucronata
SulkasammalPtilium crista-castrensis
SuonihuopasammalAulacomnium palustre
TaskulapasammalPellia epiphylla ssp. epiphylla
TikanhiippasammalOrthotrichum speciosum
TummauurnasammalAmphidium lapponicum
TurrisammalOxystegus tenuirostris
TörmähiekkasammalPogonatum urnigerum
TörrökarvasammalTrichodon cylindricus
TörrölovisammalLophozia longidens
VaalearahkasammalSphagnum centrale
VarvikkorahkasammalSphagnum russowii
ViuhkasammalHomalia trichomanoides
VäkäsirppisammalDrepanocladus polygamus

Yhteystietolaatikko